„ Acordă prioritate vieţii !”

Prioritate vietii

Proiect iniţiat de A.C.O.C.A., destinat tinerilor.

   Obiectivul principal al proiectului este creşterea nivelului de cunoştinţe şi consilierea  unui număr cât mai mare de tineri în însuşirea  unor informaţii privind prevenirea şi combaterea consumului de stupefiante.

Perioada de derulare a proiectului 01.11 – 30.11.2014 

  Proiectul se va desfăşura în 6 unităţi de învăţământ din judeţul Argeş

 Activităţi:

  Desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul adolescenţilor şi tinerilor.

Flyer ACOCA