,, Fii conştient, nu violent !”

Proiect iniţiat de A.C.O.C.A., destinat tinerilor.

Violenta in scoli

 Siguranţa şcolară se constituie într-una dintre principalele condiţii preliminare pentru existenţa unui învăţământ de calitate. 

  Violenţa în şcoală, ca atare, nu este un fenomen social complet nou, fiind definit drept acel fenomen care cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente ce implică violenţa verbală şi fizică (porecle, înjurături, ameninţări, hărţuire, bătăi, abuz sexual etc.). 

Violence

  Şcoala, în momentul de faţă şi contextul actual, trebuie privită ca una dintre sub-componentele esenţiale ale societăţii în care  putem observa, la nivel micro, o întreagă societate şi comunitate, fie urbană, fie rurală.    Şcoala este cea în care se manifestă carenţele în educaţie, dar şi beneficiile unei educaţii de calitate, ca şi problemele sociale şi reuşita ori eşecul în soluţionarea acestora. Privită dintr-o perspectivă pragmatică, şcoala este prima ”întreprindere” în care elevii şi părinţii se întâlnesc cu ceilalţi ”acţionari”: profesori, alţi elevi şi părinţi, autorităţi centrale şi locale.  Evindent, această întreprindere nu poate fi izolată de sfera mai largă, de societatea în care evoluează, iar influenţele externe exercitate asupra ei sunt atât pozitive, cât şi negative, asfel încât pentru a se asigura una dintre premisele esenţiale – cea de siguranţă în şcoală şi în zona adiacentă – este necesară cooperarea în reţea, pentru a prezerva climatul de siguranţă şcolară. Pentru aceasta, şcoala trebuie sprijinită deoarece provocările actuale nu pot fi combătute numai de şcoală, iar educaţia tinerei generaţii în spiritul corectitudinii, prevenirii tendinţelor delincvente nu poate fi lăsată exclusiv pe seama şcolii şi asumată numai de şcoală.

  În prezent, multe dintre principalele teme ce preocupă societatea sunt reflectate şi au efecte directe şi indirecte asupra siguranţei în şcoală.    Exemplele sunt numeroase, de la alcool şi droguri, la înţelegerea eronată a ceea ce înseamnă emancipare, cu toată paleta de manifestări a acestei neînţelegeri (începerea precoce a vieţii sexuale, agresiune sexuală etc.), la violenţă şi delincvenţă juvenilă şi, în unele cazuri discriminare şi manifestări rasiste, atitudini radicale, ş.a.m.d.

Perioada de derulare a proiectului 01.11 – 30.11.2014 

  Proiectul se va desfăşura în 6 unităţi de învăţământ din zona rurală a judeţului Argeş

 Activităţi:

  • Desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea dlicvenţei juvenile în rândul adolescenţilor şi tinerilor.
  • Îmbunătăţirea  spiritului civil şi creşterea cunoştintelor a 2000 de tineri privind violenţa şi consecinţele care le vor suporta prin comportament repetat, pe o perioadă de 30 de zile în judeţul Argeş.