Obiective

Litecoin Miner - Mine and Earn free Litecoin

  Scopul Asociaţiei reprezintă acţiuni, proiecte şi programe, în domeniul prevenirii şi creşterii siguranţei publice, a copiilor, tinerilor şi studenţilor precum şi activităţi de prevenire pentru mai multe fenomene cu caracter anti-social precum: traficul şi consumul de droguri, traficul de fiinţe umane, prevenirea anti-infracţională şi anti-victimală, violenţă şi abuz, a fraudelor bancare, a criminalităţii cibernetice, al terorismului, a crimei organizate; activităţii de informare/instruire în domeniul prevenirii corupţiei şi infracţiunea de corupţie, a apărării drepturilor omului şi domeniul cooperării internaţionale de interes general.

  În acelaşi scop asociaţia desfăşoară activităţi, acţiuni şi proiecte în domeniul consilierii, tratamentului, al prevenirii virusului HIV/SIDA, activităţi cu privire la educaţia sanitară, prin oferirea de servicii psiho-sociale, servicii de protecţie, servicii de rezidenţă victimelor care au suferit diferite forme de abuz, victimelor abuzului în familie, victimelor abuzului domestic, victimelor abuzului sexual, victimelor traficului de fiinţe umane, ale violenţei domestice, ale violenţei juvenile, etc.

  Totodată A.C.O.C.A desfăşoară proiecte şi acţiuni de reintegrare socială a membrilor grupărilor vulnerabile, a persoanelor care au săvârşit fapte penale cu scopul de a preveni recidiva, resocializarea delincvenţilor juvenili, recuperării şi reinserţiei sociale, a dependenţilor de droguri, alcool, tutun precum şi alte dependenţe.

  Pentru realizarea scopului său, A.C.O.C.A îşi propune iniţierea de proiecte, programe şi acţiuni în domeniul cooperării internaţionale de interes general şi/sau comunitar, în ţară sau străinătate, în nume propriu sau în parteneriat cu instituţii guvernamentale, nonguvernamentale, fundaţii, persoane fizice sau juridice, în vederea realizării proiectelor şi programelor menţionate mai sus, dar şi în obiectivele asociaţiei.