Servicii psiho-sociale

Prevenirea recăderilor se face prin:

–          consilierea psihosocială;

–          suportul psihosocial;

–          servicii psiho-sociale victimelor care au suferit diferite forme de abuz, victimelor abuzului în familie, victimelor abuzului domestic, victimelor abuzului sexual,   victimelor traficului de fiinţe umane, ale violenţei domestice şi ale violenţei       juvenile;

–          metodele cognitiv-comportamentale;

–          reintegrarea socială;

–          grupurile de suport reciproc şi autosuport;

–          consilierea şi informarea referitor la HIV/SIDA şi alte infecţii;

–          informarea şi conştientizarea referitor la schimbul de seringi;

–          prevenirea supradozărilor;

–          serviciile de bază pentru supravieţuire, consilierea medicală şi socială;

Reabilitarea: etapa de prevenire a recăderilor (recidivelor).

Reabilitarea este o etapă extrem de importantă în procesul de reinserţie socială şi presupune activităţi de asistenţă orientată asupra prevenirii recăderilor / recidivelor, pentru membrii grupărilor vulnerabile şi a persoanelor care au săvârşit fapte penale. Presupune de asemenea, resocializarea delincvenţilor juvenili, recuperărarea şi reinserţia socială a acestora.

Standardele de prevenire a recăderilor sunt menite să schimbe comportamentul persoanei în scopul controlului necestităţii de a continua să facă infracţiuni. La această etapă pot fi utilizate  măsuri psihosociale.

Asociaţia noastră oferă servicii psiho-sociale raportate la standardele de calitate din domeniu, urmărind permanent interesul superior al beneficiarului cu scopul reintegrării acestuia în societate. În situaţii cu totul specifice şi pentru cauze ce depăşesc sfera de competenţă a specialiştilor noştrii, referim cazurile excepţionale către instituţii şi organisme ale statului abilitate să intervină conform legii.

Pentru relaţii  adresaţi-vă la adresa de mail:  psiholog@consultant.com