Organizatie

  A.C.O.C.A. a luat fiinţă şi luptă să răspundă cerinţelor în domeniu.

   A.C.O.C.A. are drept obiect de activitate furnizare de servicii cu caracter informativ – educativ – preventiv, pentru grupuri vulnerabile din punct de vedere social, urmăreşte ca obiectiv general, creşterea nivelului de cunoştinţe în rândul tinerilor participanţi, consilierea de către specialişti (psiholog, asistent social, consilier juridic) a celor care recunosc că au avut tangenţe direct sau indirect cu problematica consumului de droguri, a violenței în școli și societate, a traficului de fiinţe umane, a victimelor traficului şi abuzului de orice fel şi doresc să depăşească această perioadă critică.

  Activitatea organizaţiei noastre este o activitate în sprijinul legilor, pentru respectarea acestora şi prevenirea faptelor antisociale, ilicite, imorale, dăunătoare şi chiar periculoase societăţii democratice în care trăim. 

  A.C.O.C.A. are ca scop şi doreşte să asigure la nivel naţional coordonarea unitară a luptei împotriva criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de fiinţe umane şi a infracţiuniunilor de orice natură, pe baza unei strategii naţionale, dezvoltarea şi promovarea politicilor în domeniul reducerii infracţiunilor.

  Prin înfiinţarea A.C.O.C.A., s-a creat posibilitatea abordării problematicii infracţiunilor de orice natură din perspectivă interdisciplinară, în acest sens, membrii noii organziaţii reunind specialişti în domeniul educaţiei şi al prevenirii criminalităţii etc.

  Amplificarea fenomenului criminalităţii în ţara noastră, pe fondul dezvoltării reţelelor de criminalitate organizată transnaţională, a condus la necesitatea intensificării eforturilor pentru combaterea lui. Aşa a luat fiinţă A.C.O.C.A. care consideră lupta împotriva crimei organizate ca o prioritate naţională, fiind din acest punct de vedere racordată la dimensiunea şi standardele internaţionale în domeniu, dar şi la specificitatea naţională a acestuia.

 Pornind de la experienţa acumulată de-a lungul timpului, în actuala viziune a organizaţiei, se urmăreşte ca în România să funcţioneze un sistem coerent, integrat şi profesionist de servicii de asistenţă destinate tinerilor, prin care să se asigure un nivel de receptivitate ridicat faţă de nevoile persoanelor care au tendinţa să facă infracţiuni.     Toate acestea vor conduce în final la menţinerea unui nivel scăzut al criminalităţii şi infracţiunilor de orice natură.