Violenţa juvenilă – problemă socială

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, inclusiv în şcoală. E posibil să ţină de faptul că elevii sunt la o vârstă care-i tentează să nu respecte regulile, atitudine care poate genera şi un comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină influenţează comportamentul elevilor, tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. Acest lucru este cu atât mai periculos, cu cât societatea noastră traversează o criză a valorilor sociale.copil
Violenţa şcolară nu include doar actele de violenţă care cad sub incidenţa legilor. Realităţile acestui fenomen sunt regretabil de înspăimântătoare. El se manifestă sub diferite forme: omoruri, tentative de omor, vătămări corporale grave, violuri, furturi, tâlhării. Specialiştii consideră că violenţa ar putea fi prevenită dacă instituţiile care se ocupă de protecţia drepturilor copiilor ar informa la timp despre abuzurile împotriva minorilor şi societatea s-ar implica mai activ în semnalizarea acestor cazuri. Pe parcursul anului 2010, organele de poliţie au înregistrat 52 de cazuri de maltratare a copiilor de către semenii lor în instituţiile de învăţământ sau în preajma lor, precum şi 98 de cazuri de  violenţă asupra copiilor în mediul familiilor. Au fost iniţiate 23 de cazuri penale pentru abuz sexual asupra minorilor în familie de către tatăl biologic sau vitreg, rude, fraţi mai mari sau îngrijitori.
Atunci când familia trece prin crize şi conflicte, membrii ei abuzează de băuturi alcoolice, îşi neglijează copiii şi nu le acordă atenţia firească, aceştia se manifestă agresiv în societate. În toate aceste cazuri, responsabilitatea le revine părinţilor. Deseori, ei le permit copiilor să facă orice, numai să nu-i deranjeze. În alte cazuri, aceştia consideră normal ca odraslele lor să stea până la 1-2 noaptea, împreună cu prietenii, într-un club de noapte, discotecă etc.
Din păcate, nici profesorii nu atrag întotdeauna atenţia cuvenită la ceea ce se întâmplă cu copiii în cadrul şcolii, la conflictele dintre elevi. Desigur, profesorii trebuie să se ocupe în primul rând de procesul didactic, dar, în şcoală, elevilor trebuie să li se pună şi baza bunelor maniere. Legea 547 cu privire la învăţământ indică foarte clar că, pe durata studiilor, de educaţia şi situaţia copiilor este responsabil corpul didactic.

Cadrele didactice şi părinţii au un rol decisiv în rezolvarea conflictelor şcolare şi în eliminarea situaţiilor ce le pot declanşa.